Bylaget köper tomten !

Köpekontraktet undertecknades tisdagen den 4 oktober 2016 hos notarien i Hapsal. Nuckö kommuns kommundirektör Triin Lepp undertecknade kontraktet som säljare och vår ordförande Saga Adolfsson undertecknade kontraktet  som köpare

  

köpekontrakt undertecknas