Odensholms byalags återblickar

Den här sidan återger vad som hänt tidigare år

2022 resan

2022 resa till odensholm

Efter tre år var vi äntligen tillbaka på Odensholm! 
Vi var 8 personer från familjerna Erkas galae, Erkas nilae och familjen Marks som var på ön några dagar i början av augusti. 


tidg_menu_img_20200312_180749 IMG_3320.JPG

2019 års händelser

Protokoll och bilder från sommarresan 2019 
Under ledning av Lea Stroh kalkades muren långt inpå kvällen.  


tidg_menu_img_20200306_173350 Holmbogarden 201911.JPG

2018 års händelser

Läs om Holmbogården i Verksamhetsberättelse för Odensholms byalag 2017
Se bilder från sommarresan


tidg_menu_img_20200306_104754 IMG_3446.JPG

2017 års händelser

På årsmötet redogjordes för köpet av tomten på Odensholm
På sommarresan hade några bjudit med vänner, så det var ett stort sällskap som tog den inhyrda bussen från Tallins färjeläge.
En reserapport  sammanställd av fågelskådarna Eskil Friberg (artlista) och Petter Haldén.


tidg_menu_img_20200305_163815 IMG_1824.JPG

2016 års händelser

Bilder från sommaren 2016, protokoll från årsmötet och Byalaget köper tomten på Odensholm!


tidg_menu_img_20200305_160846 IMG_0858.JPG

2015 års händelser

Bilder från sommaren 2015 och protokoll från årsmötet


tidg_menu_img_20200305_104825 IMG_4372 - kopia2.jpg

2014 års händelser

Bilder från sommaren 2014 och protokoll från årsmötet


tidg_menu_img_20200304_105250 IMG_1165.JPG

2013 års händelser

Sommarresa vecka 25,  Protokoll från årsmötet 2013-03-09


tidg_menu_img_20200303_165002 IMG_2350.JPG

2012 års händelser

Det hölls ett högtidlighållande för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell på Odensholm
Se alla bilder från midsommar, sommarresan och bykartan från 1911
Läs protokollet från årsmötet den 10:e Mars och slutsummeringen av projektet


tidg_menu_img_20200303_161757 DSC00455[1].JPG

2011 års händelser

Kalkning av Kappele, Beställd rapport av Lea Stroh, Sommarbilder
CD inspelningar med berättelser på holmbomål
Byalaget erbjuder inspelningar på CD där Walter Erkas berättar, delvis på holmbomål, om livet på Odensholm. CD:n innehåller också några estlandssvenska sånger. Inspelningarna är gjorda 1986-1987 av Saga och Bertil Adolfsson. Lyssna på spännande och färgstarka berättelser om Nikolaj vid fyren, Ålfiske i Mosund, Tillbud i bränningen, Järnbåten, Stavas oxen, Ahl-slå och andra berättelser. Här följer ett utdrag från berättelsen om Ljustring: Sté ein tradition som vårat ha had…..Emil å Kat hade vart ut i hamne opa sté, simp-sté, å så en vådli stora gäddKom i lånd då språka om för Janne, en vådli stora gädd. Aj, aj hade Janne tänkt ja ska å gå ut. Tog rupa å gick ut å ner mot Bastalaie eller om de var nere mot Minjestain ……Så, så had en si hank ha´d ståe, och hur en då försök komma så pass när å som det small så va gädda hans å stor var ha. En skriftlig översättning till svenska medföljer också CD:n.


tidg_menu_img_20200302_111603 IMG_0291.JPG

2010 års händelser

Sommarresa vecka 27, rapport från arbetsveckan
Veckan avslutades med en fin gudstjänst i kapellruinen av Nuckös församlingspräst Kaisa Kirikal
Protokoll och bilder


tidg_menu_img_20200302_104613 DSC04901.JPG

2009 Renoveringen fortsatte av kyrktornet

Talkodagar med Nuckö kommun
Byalagets arbetsvecka
Skyddstaket till tornet är nu på plats
Svenskdagen


tidg_menu_img_20200301_154837 IMG_0113.JPG

2008 Renovering av Kyrktorn

Två resor till Odensholm företogs och Lotta skrev en rapport

Läs minnesanteckningarna från årsmötet


tidg_menu_img_20200229_130545 20070630 Arbetsveckan 036.jpg

År 2007

Under arbetsveckan, vecka 26, var vi 21 st. byalagsmedlemmar och en hund som utförde röjningsarbete i och runt kapellruinen samt på kyrkogården. 
Vi hade lite otur med vädret och några av oss blev inblåsta ett extra dygn. 
Det var familjen Annette, Stefan och Theodor Brus, som tackar för den goda Bullens Pilsnerkorv, öl och bröd som så generöst skänktes av övriga byalagsmedlemmar.
Lea Stroh sammanställde ett dokument och Marianne Brus skrev en fin berättelse. 
Protokoll från årsmötet.