Odensholms Projekt

Pågående och avslutade projekt på Odensholm.

proj_menu_img_20201203_112003 kapellet nya bakre muren juli 2014.JPG

Kapellet det första projektet

Tidigare projekt
Odensholms byalag arbetar för delaktighet i och inflytande över Odensholms utveckling samt planerar och genomför olika gemensamma projekt med syfte att bidra med något för Odensholms framtid. 
Föreningen arbetar för att bevara och sprida kunskapen om den gamla kulturen som fanns på den estlandssvenska ön Odensholm. 
Byalaget inledde sin verksamhet med att på kapellgravgården sätta upp gravstenar över de senaste sju familjerna liksom en klockstapel, åren 1992-94. 
Vi har restaurerat kapellruinen, Jesu Kapell, på Odensholm under åren 2006-2012, vi samlar och dokumenterar arkivmaterial, foton, berättelser om kulturen på Odensholm och delger och bevarar det. 
Vi har besökt arkiv och muséer både i Estland och i Sverige. 
Vi anordnar talko (ideellt arbete) på Odensholm och även andra aktiviteter både i Sverige och i Estland för medlemmar och andra intresserade.