Kapell projektet
Byalaget genomförde under åren 2006-2012 projektet för bevarande av Jesu Kapell. 
Byalaget genomförde restaureringen av kapellruinen och uppröjningen av kyrkogården i samråd med Nuckö kommun. 
Projektet genomfördes med stöd och ledning av Lea Stroh som projektledare. 
Projektet finansierades genom bidrag från Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Patriotiska Sällskapet, Nuckö kommun, Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland och med privata donationer och gåvor. 
Sommaren 2012 kunde vi stolta inviga det färdigrestaurerade kapellet och hålla en stor minneshögtid. 
Jesu Kapell och kyrkogården är nu, sedan 2014, skyddade som kulturminnesmärken efter beslut av estniska Riksantikvarieämbetet.
Kapellruinen är konserverad, men det som gjorts måste ändå vårdas och underhållas framöver, det är ett pågående projekt. 
Gravgården, den restaurerade kapellruinen, muren runt kyrkogården och marken ska underhållas. 
Byalaget ansvarar för det arbetet och reser varje sommar till ön och utför det arbetet.Holmbogården

Byalaget har nu ett projekt för att bygga en estlandssvensk hembygdsgård, Holmbogården, på ön Odensholm i Estland
Ansökan om att få bygga en hembygdsgård gjordes till Nuckö kommun under våren 2013, samtidigt och i samförstånd med ansökan från de nuvarande invånarna på ön, familjerna Koppel och Bergström. 
Nuckö kommun startade då en detaljplanering av det gamla byområdet (Bien) med syftet att ge de bofasta på ön möjlighet att bygga en ny modern bostad och att erbjuda Odensholms byalag en tomt för att kunna bygga en hembygdsgård. 
Den 1 september 2016 beslutade Nuckö kommuns fullmäktige att sälja Erkas tomt på 3962 kvm i Bien till Odensholms byalag för 6400€. 
Den 4 oktober 2016 undertecknades köpeavtalet hos notarien i Hapsal. 
Enligt avtalet ska huvudbyggnaden vara färdigställd inom 5 år. 
Läänemaas miljöämbete, Nuckö kommun, som från och med 2018 ingår i Lääne-Nigula kommun, och nuvarande bofasta på ön, som alla har intressen i Odensholm, stöder vårt projekt. 
Syftet är att bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm, men också för att ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och att vara delaktiga i öns fortsatta utveckling. 
Vi vill att fler ska kunna ta del av öns historia och lära sig mer om de estlandssvenska familjer som bodde där, deras kultur, liv och öde. 
Olika aktiviteter, med anknytning till Odensholms historia, natur, kultur och samtid, ska kunna genomföras vid hembygdsgården, både för byalagets medlemmar och för allmänheten.

Odensholms byalag ska återuppbygga halva Erkasgårdens mangårdsbyggnad på dess gamla grund för att skapa hembygdsgården Holmbogården. 
Syftet är att bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och förhindra att detta unika kulturarv försvinner. 
Det ger också byalaget bättre möjligheter att vistas på ön. 
Vi har anlitat en estnisk arkitekt. Planlösningen är likartad och har samma mått som Erkas boningshus hade. 
Huset finns beskrivet i dokument från Nordiska muséets arkiv. 
Vi planerar att bevara Erkasgårdens ladugård på vår tomt. 
Byggnadsritningarna (skissprojektet) är godkända av kommunen i februari 2018. 
Återuppbyggnaden av själva byggnaden är planerad att påbörjas 2020 och fullföljas 2021 varefter ett successivt uppbyggande av samlingar och utställningar kan inledas. 
I samarbete med de ovan nämnda institutionerna, med vilka ett nära samarbete sedan tidigare finns. 

Köp en stock till Holmbogården! 
Var med och bli delaktig och bidra till finansieringen genom att symboliskt köpa en stock, i ditt eget eller någon annans namn. 
Gör detta genom att sätta in 1000 kr på Odensholms byalags bankgirokonto 281-2006 och märk inbetalningen "Holmbogården" och namnet på den som ska stå som ägare till stocken. 
Vi utfärdar då ett ägandebevis med det namn man önskar. 
Antingen kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man ge bort en stock till någon och uppvakta denne med delaktighet i Holmbogården. 
I det färdiga huset kommer sedan en minnestavla med namnen på dem som bidragit med stockar att sättas upp. 
Man kan naturligtvis också lämna ett större bidrag till flera stockar och kanske namnge fler personer som ska ha ägandebevis.

Kapellet