Projektet för bevarande av Jesu Kapell 2006-2012

Foton från högtidlighållandet för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell  söndagen den 5 augusti 2012. Från vänster: 1.Prästerna Kaisa Kirikal från Estland och Fredrik Linder från Sverige. 
2.Svenska segelbåtarna Q-RA och Jennifer
² , Odensholmsbornas båt Sleipnir och Runöjalan i Storhamne. 3. Festpubliken i det konserverade Jesu Kapell.

fr vänster: 1. Norda Sia,  2. Projektledare Lea Täheväli Stroh och byalagets ordförande Saga Adolfsson. 3.Ett hundratal personer, både från Sverige och från Estland var på Odensholm den 5 augusti.    
    
Länkar till
tidningsartiklar och TV-inslag i Estland:
- tidningen Lääne Elu - tidningen Maaleht - Estnisk TV på nyheterna 5 augusti - TV3 Estland , nyheter 7 augusti , kort inslag (men tar ett tag att laddas)
Häfte om högtidlighållandet, projektet och kapellet, klicka här  
Bosse Ahlnäs fina hemsida om små öar i Estland        Se fler foton från den 5 augusti, Klicka här 
Restaureringsfirmans hemsida,
Säästvad Ehituslahendused OÜ, rapport om projektet och byalagets rekommendationsbrev.
Länk till videon när Jüri och Taavi från restaureringsfirman sjunger en estnisk folkvisa:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-xgu6U9847w

Projektledarens hemsida med projektplan och rapporter: Leas hemsida

Mars 2014:  Kapell och gravgård är nu skyddade som kulturminnesmärken enligt estnisk lag! Kulturministern har undertecknat dokumentet den 6 mars. Det kommer att finnas skyddsbestämmelser som skyddar kapellet och gravgården för framtiden. Detta är viktigt och glädjande för byalaget som har genomfört konserveringen av kapellet, det gör arbetet som vi lagt ner mycket värt.

Beskrivning av projektet:
Odensholms kapell och kapellkyrkogård befinner sig inom ett landskapsskyddsområde. Kapellet och kyrkogården ägs av Nuckö kommun.
    Tanken att kunna bevara Jesu Kapellruin och kunna bidra med något för Odensholms framtid fanns långt innan projektet startade. En orsak till att vi har restaurerat kapellruinen är att vi vill bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm. Våra släkter har bott på Odensholm i många hundra år, vi vill också i fortsättningen ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och vara delaktiga i Odensholms utveckling. Odensholms gamla invånare, deras ättlingar och närstående har på olika sätt präglats av kulturen som fanns på Odensholm.
   
Redan i början av 1990-talet satte Odensholmsborna upp nya gravstenar och uppförde en ny klockstapel invid Jesu Kapell. Kapellet är ett viktigt minnesmärke över den gamla kulturen på ön och det är angeläget att det bevaras för framtiden. Odensholms gamla invånare och deras ättlingar får en viktig möjlighet att åter samlas på sin ö, kring sin kultur och sin historia.
    En arbetsgrupp inom byalaget, under ledning av ordförande Saga Adolfsson, har under åren drivit projektet. Projektledare är Lea Täheväli Stroh, som är konsult i byggnadsvård. Våren 2006 vände sig företrädare för Odensholms Byalag till Lea med önskemål att starta ett konserveringsprojekt över kapellruinen och hjälpa till att anordna arbetena. Projektplanen blev färdig i augusti 2006. Projektets mål var att ta bort buskarna och rivningsmassorna, laga och konservera murarna, bygga ett skyddstak till tornet, städa och rekonstruera kyrkogården och bygga en ny kyrkogårdsmur av kalksten.
    2007 reste 20 talkodeltagare till ön för att rensa kapell och kyrkogård från buskage. I maj 2008 reste yrkesmännen från Säästvad Ehituslahendused OÜ ställningar runt tornet, bättrade tornets överkant och lagade en artilleriskada på tornets sydosthörn som hotade att falla sönder. Omkring en halv meter är förstörd av tornets ursprungliga höjd, men denna återställdes inte. I juni fortsatte talkofolket med att ta bort rivningsmassor från långhuset och med att iordningställa kyrkogården. Man började placera ut en mur som markerades det gamla kapellgärdets plats. Murens plats bestämdes enligt gamla fotografier. Som byggmaterial användes smärre kalkstenar från kapellets rivningsmassor. Muren lades direkt på grässvålen, ca 50 cm tjock och lika hög.
    Sommaren 2008 upprättade OÜ Rändmeister ett takprojekt för att täcka tornet och byggde det färdigt sommaren 2009. Taket täcktes med rostfri plåt och är därigenom underhållsfritt. Klockan som förvarats hos Aibolands museum sattes upp i tornets takkonstruktion. På taket satte man upp en vindflöjel som var gjord efter en vindflöjel från kapellet som nu finns i samlingarna på ERM. Under sommartalko 2009 och 2010 har långhusets till en höjd av 50-70 cm bevarade mur helt grävts fram ur massorna och tillfälligtvis täckts med plastduk och stenar. I samråd med Läänemaas miljöämbete har också enbus-kage tagits bort från ett brett område söder och öster om kyrkogården.
Sommaren 2011 fortsatte Säästvad Ehituslahendused OÜ med mur- och putsarbetena.
    Veckan före midsommar 2012 var vi på Odensholm tillsammans med restaureringsfirman Säästvad Ehituslahendused OÜ. Besiktning av arbetet gjordes av vår kunniga och engagerade projektledare Lea Täheväli Stroh. Vi planterade gul fetknopp, byggde vidare på kyrkogårdsmuren, röjde och krattade.

Högtidlighållandet för den avslutade konserveringen av Jesu Kapell hölls söndagen den 5 augusti 2012 i strålande sol.
    Vi är glada och stolta att vi har genomfört restaureringen av Jesu Kapell. Vår projektledare Lea Täheväli Stroh har med sin stora kunskap, entusiasm och alltid positiva inställning lagt ner mycket arbete under åren som möjliggjort att restaureringen blivit så lyckad. 
     En orsak till att vi har restaurerat kapellruinen är att vi vill bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm. Våra släkter har bott på Odensholm i många hundra år, vi vill också i fortsättningen ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och vara delaktiga i Odensholms utveckling. Odensholms gamla invånare och deras ättlingar, som har växt upp i Sverige, har på olika sätt präglats av kulturen som fanns på Odensholm.
   
Nu är kapellruinen konserverad, men det som gjorts måste ändå vårdas och underhållas framöver. Muren runt kyrkogården ska byggas klart, kyrkogården ordnas och ytterligare buskage tas bort.
   
 Vi var över 100 personer som deltog i högtidlighållandet och besökte ön denna dag. Det var många medlemmar i byalaget från Sverige som deltog och också personer från Estland.Byalaget hade ordnat båtresor från Derhamn, med båtarna Arabella och Sleipnir. Runöjalan kom från Hapsal. Båtresan ut till ön gick bra, dock med lite sjö. Till eftermiddagens återresor lade sig sjön och havet låg nästan blankt. Runöjalan hade hissat sina segel vid återresan och seglade stolt ut på havet.
    Tacksägelsegudstjänst hölls av prästerna Fredrik Linder från Sverige och Kaisa Kirikal från Estland. Det var tal och presentationer på svenska och estniska av bland andra: Annika Kapp, kommunordförande, Saga Adolfsson, ordförande i Byalaget, Lea Täheväli Stroh, projektledare för konserveringen, Ülo Kalm, chef för Aibolands museum och ledamot av Nuckö kommunfullmäktige.
    Saga Adolfsson mottog ett förtjänsttecken från Nuckö kommun för genomförandet av konserveringen av Jesu Kapell. Vi sjöng psalmer och estlandssvenska sånger under ledning av Bertil Adolfsson.
    Jüri och Taavi från restaureringsfirman Säästvad Ehituslahendused OÜ spelade gitarr och sjöng ett par vackra estniska folksånger. De som besökte ön hann  med att promenera på ön innan hemresan, och också ta ett dopp i havet där vattentemperaturen var ca 18 grader.
Både TV och tidningar från Estland var med, och det visades reportage på estnisk TV redan samma kväll.

Finansiering:
B
yalaget har mottagit en donation på 40 000 SEK från professor Göran Hoppe, avsedd som en grundplåt till bevarandet av Jesu Kapell på Odensholm. Ett speciellt konto har upprättats för detta projekt.
Från stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har vi i december 2006 beviljats ett bidrag på 75 000 kr till bevarande av ruinen Jesu kapell på Odensholm. Byalaget har i juni 2007 glädjande nog också blivit beviljat ett bidrag på 30 000 Kr från Kungliga Patriotiska sällskapet.
Och i december 2008 har byalaget blivit beviljade ytterligare 30 000 Kr från stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, avsedd för främst takarbetena till kapellruinen. Och glädjande nog har enskilda medlemmar i byalaget har också bidragit med ca 28 500 Kr ( räknat sedan mars 2007 tom 2008) till projektet!
Årsmötet 2010 beslutade att 25 000 Kr ska överföras från byalagets kassa till fonden för Jesu Kapell och att medlemsavgifterna för år 2010 också ska gå till fonden för Jesu Kapell.
Byalaget har i juni 2010 glädjande blivit beviljat ett nytt bidrag på 30 000 Kr från Kungliga Patriotiska Sällskapet till bevarandeprojektet för Jesu Kapell på Odensholm.
Nytt generöst bidrag med 100 000 Kr från stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur har i december 2010 beviljats till byalaget för konserveringsarbetet på kapellruinen!  Nuckö kommun har bidragit med 2000 euro. Vi har  har i oktober 2012 glädjande blivit beviljat ett nytt bidrag på 30 000 Kr från Kungliga Patriotiska Sällskapet, avsett för de återstående arbetena med kyrkogården.

Odensholms byalag rekommenderar restaureringsfirman Säästvad Ehituslahendused OÜ:
Odensholms byalag har under åren 2006-2012 drivit ett projekt för att restaurera ruinen Jesu Kapell på Odensholm. Projektledare har varit Lea Täheväli Stroh som är konsult och expert på byggnadsvård. Vi har haft ett fantastiskt samarbete under hennes ledning. För att laga och konservera murarna och kapelltornet har vi anlitat företaget Säästvad Ehituslahendused OÜ. Under åren 2008, 2011 och 2012 har yrkesmännen från företaget arbetat med restaureringen av kapellet.
   
Yrkesmännen från Säästvad Ehituslahendused OÜ har visat ett mycket stort yrkeskunnande och utfört arbetet på ett mycket professionellt sätt. De har restaurerat den kulturhistoriskt viktiga byggnaden med stor kunskap om de ursprungliga materialen och med hänsyn till den gamla byggnadstekniken. Företaget har haft ett mycket gott samarbete med projektledaren. De har varit mycket tillmötesgående och utfört arbetet helt i enlighet med det som projektledaren beslutat. De har också tagit stort eget ansvar för utförandet och ofta föreslagit bra lösningar för de frågeställningar och vägval som uppstått under restaureringstiden.
    Samarbetet med Odensholms byalag har varit mycket gott. Yrkesmännen från Säästvad Ehituslahendused OÜ har varit mycket positiva till att arbeta på Odensholm och med glatt humör bott i tält utan bekvämligheter. Våren 2008 blev de inkvarterade i ett omöblerat hus vid fyren tillsammans med byalaget. Maten lagades av byalaget på stormkök till 10 personer vilket de tycktes uppskatta, och vi hoppas att de blev mätta! Vi har också haft mycket trevligt tillsammans under gemensamma måltider vid lägerelden och vid en minnesvärd valborgsmässoafton med sång och musik.
    Företaget har hjälpt till med projektet på många sätt. De har bland annat hjälpt oss med planteringen av gul fetknopp och att anskaffa bänkar till högtiden för den avslutade konserveringen den 5 augusti 2012. Jüri och Taavi spelade gitarr och sjöng ett par vackra estniska folksånger under högtiden den 5 augusti, vilket vi uppskattade mycket.
Byalaget hyser stort förtroende för och litar på yrkesmännen från Säästvad Ehituslahendused OÜ.
    Vi är mycket nöjda med resultatet av restaureringen och kan varmt rekommendera Säästvad Ehituslahendused OÜ för restaureringsarbeten där det krävs stor yrkeskunskap, flexibilitet och förmåga att samarbeta för att det ska bli en lyckad restaurering.

Hur går vi vidare?
Nu är kapellruinen konserverad, men det som gjorts måste ändå vårdas och underhållas framöver. Muren runt kyrkogården ska byggas klart, gravarna ska lokaliseras och kyrkogården ska iordningställas. Fortsatt röjning ska också göras.
En orsak till att vi har restaurerat kapellruinen är att vi vill bevara en del av våra förfäders kultur för framtiden och återknyta till våra rötter på Odensholm. Våra släkter har bott på Odensholm i många hundra år, vi vill också i fortsättningen ha kvar en plats på ön för de kommande generationerna och vara delaktiga i Odensholms utveckling. Odensholms gamla invånare, deras ättlingar och närstående har alla på olika sätt präglats av kulturen som fanns på Odensholm.
Hur håller vi intresset för Odensholm levande för framtiden?
Vi har en vilja att bygga ett hus/bygdegård för byalaget i Bien, om det är möjligt, och om byalaget har intresse för det.


Projektet År för år:
2006: En arbetsgrupp inom byalaget, under ledning av ordförande Saga Adolfsson, har under åren drivit projektet. Projektledare är Lea Täheväli Stroh, som är konsult i byggnadsvård. Våren 2006 vände sig företrädare för Odensholms Byalag till Lea med önskemål att starta ett konserveringsprojekt över kapellruinen och hjälpa till att anordna arbetena. Projektplanen blev färdig i augusti 2006. Projektets mål var att ta bort buskarna och rivningsmassorna, laga och konservera murarna, bygga ett skyddstak till tornet, städa och rekonstruera kyrkogården och bygga en ny kyrkogårdsmur av kalksten.

2007: Under sommaren 2007 förberedde vi konserveringen av kapellet genom att röja bort sly och att röja marken vid kapellet och kyrkogården.
(se också foton från arbetsveckan, under Bilder/Arbetsveckan 2007) Under arbetsveckan, vecka 26, var vi 21 st. byalagsmedlemmar och en hund som utförde röjningsarbete i och runt kapellruinen samt på kyrkogården. Vi hade lite otur med vädret och några av oss blev inblåsta ett extra dygn. Det var familjen Annette, Stefan och Theodor Brus, som tackar för den goda Bullens Pilsnerkorv, öl och bröd som så generöst skänktes av övriga byalagsmedlemmar.
 Marianne Brus har skrivit en fin berättelse som ni kan läsa här 

2
008: Den första veckan i maj 2008 påbörjades arbetet med att konservera kapellruinen av den estniska restaureringsfirman OÜ Säästvad Ehituslahendused och några personer från byalaget. Ytterligare två arbetsveckor genomfördes under sommaren 2008 då personer från byalaget bl a grävde ut långhuset, påbörjade uppbyggandet av gravgårdsmuren, och utförde röjningsarbete.
Arbetsvecka vecka 18
Första veckan i maj påbörjades arbetet med att konservera ruinen av Jesu Kapell. En arbetsgrupp bestående av fem personer från Odensholms byalag och fyra man från den estniska restaureringsfirman OÜ Säästvad Ehituslahendused som arbetade under ledning av Lea Stroh tillsammans på kyrkogården. Pojkarna från restaureringsfirman satte upp byggnadsställningar och lagade övre delen av tornet samt den skadade delen av tornmuren. Vi från byalaget hjälpte till med transporter av byggnadsmaterial, röjde marken runt tornet och lagade mat på stormkök till alla tio personerna i arbetsstyrkan under trivsamma former. Efter den här första veckan är vi mycket nöjda med pojkarnas restaureringsarbete.Vädret var strålande vackert och bjöd på många fina naturupplevelser. Fågellivet var rikt och vi såg bland annat tranor, storspov, gäss, alfåglar och gravänder. Vi såg även färska spår efter bävrar vid Lihlhamne.Vi bodde i Naturvårdsverkets hus vid fyren som även det bjöd på sällsynta upplevelser.
Vi har nu några arbetsveckor framför oss då vi bland annat ska fortsätta att gräva fram resten av kapellets långhusvägg, bygga upp den nu uppmätta, markerade gravgårdsmuren samt rensa bort rötter och buskage från kyrkogården.
Fler bilder se länk här.
Arbetsvecka vecka 26
V
eckan efter midsommar var 5 personer från byalaget och 3 personer från Haapsalu  på Odensholm. Under ledning av Lea Stroh  fortsatte de arbetet vid kapellet. Trots en stormig utresa med båten var vädret sedan fint och man fortsatte att gräva fram långhusmuren, påbörjade uppbyggandet av gravgårdsmuren, njöt av blomsterprakt, fåglar och en bäver siktades ! 
Arbetsvecka vecka 30
 
Det var vi i familjerna Odmar (Lotta, Janne och Erik) och Erkas Nilsson (Christina, Martin, Anna och Daniel)  som tillbringade 4 härliga dagar på Odensholm mitt under sommarens bästa högtryck den 24-27 juli.  Det var soligt och mycket varmt. Vattnet var hela ca 21-22 grader och vi badade flitigt i Storhamne.Under 3 dagar arbetade vi med att gräva ut långhusets insida. Vi har nu grävt fram till koret. Det hörn av långhusets insida som vetter mot sydost är helt framgrävt. Medan det är en liten bit kvar till det hörn av långhusets hörn som vetter mot nordost. Vid koret ser det ut som om dess yttervägg har fallit rakt in, då det finns en ”vägg” av lodräta stenar där långhuset övergår i koret.
Vi hittade ett par gamla spikar till. Vi hittade även ett gammalt ben. Kanske ett revben från en människa? Bitar av keramik eller puts med rester av koboltblå färg eller glasyr fann vi flera. De här föremålen vi fann har vi lagt i boden.
Alla gjorde gjorde en storartad insats då vi grävde i hettan.  Barnen var jätteduktiga, trots alla bromsar......! Hela kyrkogården blommade ymnigt. Det var prästkragar i stora ruggar, blåklockor, gul fetknopp, gulkragar och många andra blommor
Vi hann gå flera trevliga och spännande promenader på ön. Vi såg många bäverspår och vi såg de skotska utegångskorna och deras kalvar på ganska nära håll. Vi grillade ett par kvällar och det var så varmt att vi var tvungna att ta ett kvällsdopp vid midnatt.
Det var väldigt många besökare som kom till Odensholm under helgen som vi var där. Cirka 50-100 personer var det nog under fredagen - lördagen. Det var tidvis nästan vindstilla så det kom många olika båtar, kanoter, små katamaraner och även vattenskotrar!  En till segelbåt kom förutom vår.
Vi är mycket nöjda med våra dagar på Odensholm ! Se bilder här.
vid pennan  Lotta Odmar

2009: Efter sommarens arbeten kan vi nu med glädje se att vi närmar oss målet. Här nedan följer en redogörelse för sommarens arbeten:
Talkodagar med Nuckö kommun
Under sista helgen i maj arrangerade Ülo Kalm från Nuckö kommun talkodagar på Odensholm för att hjälpa till med bevarandeprojektet för Jesu Kapell. Deltagare var företrädare för kommunerna och länsstyrelsen i Läänemaa. Det var stor uppslutning och vädret var strålande. Arbetet leddes av Lea Stroh. Under talkodagarna slutfördes utgrävningen av långhusets insida och utgrävningen av långhusets utsida fortsatte. Röjningsarbeten gjordes på kyrkogården och i backen ned mot Kappolkärre för att få fri sikt mot havet, så som det var förr. Röjning vid Marks´ ria gjordes också. Byalaget tackar deltagarna så mycket för det storartade arbetet!
Byalagets arbetsvecka

Veckan efter den svenska midsommarhelgen var vi en grupp på 16 personer på Odensholm.  Det var deltagare både från byalaget i Sverige och från Estland. Resan till och från ön med Arabella och kapten Jaak Lipp gick utmärkt då det var fint, soligt och ingen nämnvärd sjö. Arbetet leddes av Lea Stroh som också hade med sig sin familj. Vi fick också besök av familjen Luks. Ingvald berättade intressanta historier om hur det var förr och om fyrplatsen. Det fina sommarvädret började denna vecka så regnkläderna behövde aldrig packas upp. Vi kunde också bada i havet! Vi fortsatte utgrävningen av långhusets utsida så att det endast återstår några meter av detta arbete. Röjning av buskar och sly fortsatte i backen ned mot Kappolkärre. Byalagets redskapsbod flyttades med mankraft och rullades på staketstolpar så att den nu står i det nordvästra hörnet av kyrkogården. Vi byggde också upp en del av kyrkogårdsmuren längs den sydvästra och den sydöstra gränsen runt kyrkogården. Muren är uppbyggd till en höjd av strax under en halv meter. Den är byggd av kalksten som kommit fram under utgrävningen av långhuset. För att sedan kunna bygga klart muren måste vi samla kalksten från stränderna, vilket vi ska söka tillstånd för. Murens sträckning uppmättes förra sommaren och ska så mycket som möjligt motsvara den gamla murens sträckning runt kyrkogården. Ett splitternytt torrdass fanns på plats i närheten av kapellruinen och det kom väl till pass. På tisdagen under veckan på ön firade vi även den estniska midsommaren! Dock vågade vi inte tända en eld som brukligt är. Vi sjöng, bollade ”siga” (gris) och hade mycket trevligt. På kvällskvisten fick vi delikata nybakade piroger som Aili Bergström kom med till oss. Några var morgonpigga och steg upp tidigt den sista morgonen för att se soluppgången. En fin soluppgång såg de och de fick också höra fårens förvånade(?) bräkanden när de hälsade solen välkommen även denna dag.
Broschyren om Odensholm som byalaget har framställt finns nu både på svenska och på estniska. Owe Fahlström har specialtillverkat lådor för broschyrerna som vi har satt upp vid affären i Derhamn och vid Kapellet på Odensholm. Vi har också lämnat dem till Aibolands muséum. Vi hoppas kunna informera om Odensholm och väcka intresse för ön på detta sätt.      Veckan efter byalagets arbetsvecka på ön kom den estniska plåtslagarfirman och monterade skyddstaket till tornet. Skyddstaket är särskilt beställt och tillverkat för tornet och det är gjort av rostfri blästrad plåt. En kopia av den gamla tornvimpeln har satts upp med årtalen 2009 och 1768 utskurna. Årtalet 1768 fanns på kapellets gamla tornvimpel som nu finns på Eeesti Rahva Muuseum i Tartu. Byggnadsåren för kapellet var ca 1765-1767. Kyrkklockan, som ursprungligen skänktes 1994 av pastoratet i Öregrund och Gräsö till klockstapeln, är nu monterad i kapellruinens torn. Klockan bär inskriptionen ” Som en bro över mörka vatten ”.

2010: Vi var ca 20 personer som med vår projektledare Lea Stroh i spetsen, var på Odensholm och arbetade och hade trevligt under den andra veckan i juli. Deltagarna var både från Sverige och från Estland. Vädret var som vanligt strålande, förutom ett litet oväder med åska och regn på tisdagskvällen. För oss som bodde i båten och låg för ankar ganska långt ut i Storhamne, var det lite oroligt, men det gick förstås bra. Men tyvärr träffades elgeneratorn som försörjer NATOS:s radar och familjen Bergström med el. Så Aili var bekymrad dagen efter åskvädret då varken hennes kyl eller frys fungerade. Lyckligtvis kom två reparatörer på eftermiddagen och lagade elgeneratorn. Badtemperaturen var hela 22 grader under veckan! Några bodde i Nuckö kommuns informationshus vilket gick alldeles utmärkt. Vi lade våra broschyrer, på både svenska och estniska, samt en informationspärm om Odensholm i huset. Vi arbetade vid kapellet under god ledning av Lea. Ett mycket stort röjningsarbete är nu gjort i backen ned mot Kappolkärre. Det var Olle, Bertil och Mats som drog ett tungt lass med motorsågar och arbetade i tjocka sågkläder hela veckan. Saga, Gertrud, Annelie, Linnea, Olof med flera släpade stora träd och kvistar, sågade och högg, och lastade allt på en stor hög. Marianne, Helgi och flera andra fortsatte att bygga upp kyrkogårdsmuren. Vi hade tyvärr inte fått tillstånd att plocka stenar från stranden, så vi fick bygga med de mindre stenar som finns kvar. Mait, Janne, Erik och jag grävde fram det sista av långhusmuren. Nu är hela långhusmuren framgrävd. Vi grävde också ur marken inuti kapelltornet, så den gamla stentröskeln har nu kommit fram. Lena, Anne, Christa med flera rensade och städade upp inne i långhuset och hjälpte Lea att täcka långhusmuren med plast för att förhindra att för mycket fukt tränger in i avvaktan på det slutliga färdigställandet av murarna. De sprang också med tunga skottkärror med jord som vi fyllde igen två bombhål på kyrkogården med. Ja, det kanske var än mer som gjordes……..
Vi tog förstås mysiga, spännande, och ibland lite svettiga, promenader på Odensholm. Den skotska höglandsboskapen hade fått några nya kalvar, trots den hårda vintern det var på Odensholm. Vi räknade till hela 15 stycken djur som vadade i Kappolkärre. Vi såg tyvärr inga färska spår av bävrarna. Kanske var vintern för hård? Vi såg däremot några fina tranor och vitkindade gäss. Veckan avslutades med en fin gudstjänst i kapellruinen av Nuckös församlingspräst Kaisa Kirikal. Gudstjänsten hölls på både estniska och svenska och klockringning gjordes före och efter gudstjänsten. Den fiffiga hopfällbara predikstolen och det fina predikstolsklädet användes. På lördagen åkte de flesta hem och vi fick besök av min och Christinas kusin Saima, hennes barn och barnbarn. Saima är dotter till Sigfrid Erkas. Det var mycket trevligt tyckte både vi och de. På söndagen seglade vi vidare mot nya äventyr på andra estniska öar. Se bilder under Bilder/Sommarens bilder 2010.

2011: Så har nu den femte sommaren med arbetsresor till Odensholm dragit förbi och vi har kommit en bra bit närmare målet: restaureringen av ruinen av Jesu kapell. Vi var ca 20 personer som med vår projektledare Lea Stroh i spetsen som var på Odensholm och arbetade och hade trevligt några dagar i månadsskiftet juni-juli. Vädret var som vanligt strålande, vattnet var varmt så vi badade mycket. En natt med åska och regn var det också. Några bodde i Nuckö kommuns informationshus. Pojkarna från firman Säästvad Ehituslahendused OÜ har arbetat där under flera veckor, även under vår arbetsvecka, för att göra klart alla murnings- och putsarbeten. Vårt arbetslag har röjt upp en gata med vacker utsikt över ”Kapol-kärre” , "Brus-gatan", samt samlat och transporterat stenmaterial från godkända ställen på ön. Stort tack till alla er som lagt ner tid och kraft på detta. Stort tack också till alla er som bidragit och bidrar med penninggåvor till projektet. Målet är att kunna ha invigningen nästa sommar 2012, något som vi hoppas kunna förena med övriga hembygdsföreningars och SOV:s aktiviteter.

2012:
Veckan före midsommar 2012 var vi på Odensholm tillsammans med restaureringsfirman Säästvad Ehituslahendused OÜ. Besiktning av arbetet gjordes av vår kunniga och engagerade projektledare Lea Täheväli Stroh. Vi planterade gul fetknopp, byggde vidare på kyrkogårdsmuren, röjde och krattade. Vädret var mycket blåsigt och lite regnigt till en början. Tälten var svårtämjda .... Sedan blev det sol och fint. En liten surkålsfest hade vi också. Dock inga badtemperaturer än. Vi såg många olika fåglar som Gravand, Knipa och t o m en mörkbukig Prutgås, som nog hade kommit på efterkälken från sina kompisar. Det fanns också fina orkidéer.