Bien - Byn

Torskfiskebåtarna i hamnen 1926, foto från SOV:s bildarkiv

Måjaken 1927

I Kapellet mot läktaren 1939

I Kapellet mot koret 1939

Erkas gård


 

Halmtaket lagas på Erkas gård:
Enligt Julius Brus, SOFI 25667: Ambors-Joan (Fagerlund) fr Ambersa i Bergsby står med långskaftade ”täckje-skovlan” i hand och en ombunden ”halm-skaku” till reds att breda ut, säkerligen i nästa halmlager. Den sist pålagda ”täckje-svegen” syns bakom hans ben. Andra takytan av partiet som ska repareras tycks redan vara omlagd, se halmen som sticker upp över takåsen.
I förgrunden t v : Erkers Johannes, På bocken: Erkers Volde (Voldemar), T h: gamle husbonden, Erkers Andreas med ett av barnbarnen.
Bild från SOV:s bildarkiv

Bien : Erkas gatna, Erkas gård och Niggors gård

Adam och Eva, askarna vid Stenkrös 1933Magdeburg sjunker:
"Magdeburg" sänktes utanför Odensholm 1914 
Bild från SOV:s bildarkivMagdeburg bärgas:
Bärgning av vraket ”Magdeburg” efter 1:a världskriget
Bild från SOV:s bildarkiv

Måjaken, gamla fyren

Radioapparaten i skolan hade skänkts till Odensholm av AB Baltic i Stockholm, efter förslag från den finländske professorn Georg von Wendt ca 1920. Holmborna samlades i skolan och lyssnade på nyheter och gudsord ur högtalartratten. På fotot från skolan 1926 lyssnar Odensholmsbor på högmässa från Stockholm.
Första raden fr. v: Andreas Erkas, "Kapten" Andreas Stavas,  Julius Brus, "Prästn" Johannes Stavas, andra raden fr. v: Voldemar Erkas, Maria Erkas (Brus)

Holmbor i Reval med jakten Odin för att sälja fisk. ca år 1920. Den första från höger är August Marks, den andra
från  höger är Johannes Stavas och i mitten är Edward Westerblom.

Familjen Marks, August Marks och bror Mats, i slutet av 1800-talet (?)

Karl och Kersti BrusHolmbor utanför Kapple på 1930- talet

Greis gården, Gatna vid Niggors

Storfamiljen Erkas ca 1926
Stående: Hilda Erkas, Maria Erkas, kvinna från Rosta-Rickull, Tio Erkas f.Heldring, Svensk student från Lund, Lovisa Erkas f.Engman med Gottfrid Erkas, och Johannes Erkas.
Sittande i bakre raden: Harald Erkas, Valter Erkas, Voldemar Erkas, Andreas Erkas och Mats Erkas.
Sittande i främre raden(på marken): Karin Erkas, Gunnar Erkas och Sigfrid Erkas, Pojke från Rosta- Rickull.

Marks sommarhus från baksidan

Marks kök

Nibondas gatna och Greis gård bakom (ca 1920 ?)  Gatna utanför Nibondas stita, Ernst Brus i förgrunden.

Stavas gård

Koinbackan och Erkas lagård bakom

Brus gården (Julius och Karl)

Nibondas storstege för spaning efter lotsning, säl eller annat.....

Niggors gård, Greis Nikolai

Brus gård, 20-30 tal ?

Brusgården, Julius Galae

Greis gård

Greis redskapsbod

Hinsgronne, med båtar

I Bien, Västor gatna

Lillhamne och Adam och Eva (askarna).

Torkning av torsk

Rökeri
Enligt Julius Brus, SOFI 25667:
Marksa: ”hugghuset” och ”rök-kökan”. I huggghuset gjorde man träverksarbete.
Daniel, son till Marks Johannes, sitter på bänken med några bleckkärl.
Johannes dotter Meta står invid den öppna bastudörren.

Askom

Boan i Storhamne

Från måjaken, 20-30 talet ?

Midsommar i början av 30-talet:
överst fr. v.: Emil Westerblom, Sigfrid Erkas, Viktor Brus och Axel Marks.
mittenraden: Tobias Brus,William Brus, Fredrik Brus, Rudolf Westerblom och Valentin Brus.
nedre raden fr. v: Axel Erkas, Edward Marks.

Gamla skolhuse

Familjen Erkas ca 1892-1893 ,   Mats och Lena Erkas ( född på Nibondas) med sina barn, Johannes längst
ned till höger.

Skolhuset

Skolklass ca 1938-1939, från vänster: Elsa Greis, Fridolf Engman, Edith Erkas, Klara Brus, Greta Erkas
Rosine Marks, Hjalmar Heyman, Richard Erkas, Olof Greis och Adolf Luks. Läraren var Johannes Dans.
Gottfrid Erkas har tagit fotot.

Volleybollaget 1938. övre raden fr v: Elmar Engman, Ernst Brus, Emil Westerblom, Gunnar Erkas, William Brus.
nedre raden fr v: Gottfrid Erkas, Hjalmar Brus, Georg Brus, Walter Erkas och Edward Brus.

Tvångsevakueringen ca 8-12 juni 1940

Brus gård, föremål samlas in till ERM i Tartu, vid tvångsevakueringen

Flyttlass på väg till hamnen.....

Dubbelbröllopet strax före evakueringen. Brudparen var Sigfrid Erkas och Elvine Brus samt Fredrik Brus
och Meta Marks. Övriga i första raden fr v: Fridolf Kärras, Klottorp, Cecilia Kärras f. Erkas, Georg Brus,
brudparen, Edvard Marks, Gunnar Erkas.

Nibondas vita häst lastas