I februari 2013 besökte några ur byalaget Svenska Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. Här nedan följer några foton som togs 1932 av under Estlandsexpeditionen 1932 :SLS 440B:17 foto Hjördis Dahl, den gamla måjaken.SLS 440B:18 foto Hjördis Dahl: vid Jesu Kapell.


SLS 446:69 foto Sven Andersson: Västor gatna i riktning mot sydost, Nibondas ria t h, Greis gård t v.


SLS 446:70 foto Sven Andersson: Stavas gatna riktning mot nord, Niggors lagård t v. Brus gård längre fram t v och Stavas t h.SLS 446:71 foto Sven Andersson, troligtvis från Bien på Odensholm.