Holmbogården

Styrelsemötena under året har till stor del handlat om planerna för vår hembygdsgård som vi ska bygga i Bien på Odensholm. Arbetsnamnet är Holmbogården. 

Vi har anlitat en estnisk arkitekt, Sirje Hammerberg, EAL. 
Hembygdsgården ska vara ett timmerhus men ändå i gammal stil så längt det är möjligt. Det ska kunna användas vår, sommar och höst. 
Huset ska byggas på ungefär samma plats där det gamla boningshuset låg.
Lea Stroh har föreslagit den planlösning som vi valt, vilken är inspirerad av den planlösning som Erkas boningshus (stua) hade från år 1879 fram till sekelskiftet. 
Byggnaden var tredelad och bestod av förrådskammaren (bakse), stora rummet (stue), förstugan (fåschta) och det fanns ett separat kök delvis byggt av kalksten mot nordost. 
Huset hade framsidan mot sydost. Utmärkande är det stora rummet (stue) som var stort och nästan kvadratiskt. Boningshusen på Odensholm hade likartade stora rum. 
Under hösten har vi haft en dialog med arkitekten om planlösning med mera. Det har resulterat i ett ”skissprojekt” som vi vid årsskiftet har lämnat in till kommunen, och i början av februari 2018 fått godkänt att vi nu kan gå vidare. Nuckö kommun är sedan årsskiftet 2018 en delkommun i den större kommunen LääneNigula. 
Skissprojektet är därför godkänt av delkommunfullmäktige, delkommunordförande och kommunordförande. 
Vi har under hösten tagit fram en projektplan som innehåller/beskriver: projektägare, syfte, bakgrund, skissprojekt- och planritningar, sakkunnigutlåtanden, tidsplan, finansiering och historik. 
Projektplanen eller delar av den är tänkt att användas då vi söker medel från fonder eller stiftelser.
Eftersom vi är en förening som är beroende av bidrag och gåvor för vår verksamhet är vår budget preliminär och kan komma att ändras under projektets gång. 
Preliminär finansiering av projektet är medel från Fonden för Odensholms kulturarv till vilken vi söker medel från olika fonder, stiftelser, gåvor och donationer från byalagets medlemmar och andra intresserade. 
Vi har blivit beviljade ett bidrag på 1000€ för 2018 från Estlandssvenskarnas kulturförvaltning i Estland. 
Vi ska söka bidrag från dem också åren framöver. 
Vi har i februari 2018 sökt bidrag från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Vidare ska vi söka medel från Stiftelsen Konung Gustav Vl Adolfs fond för svensk kultur senast 15 sept 2018. Vi undersöker också möjligheter att söka bidrag från andra stiftelser och fonder.

Vi har före jul startat en insamling till Fonden för Odensholms kulturarv för bidrag till finansieringen av hembygdsgården. Det innebär att man symboliskt bidrar med en eller flera stockar till bygget av hembygdsgården, i sitt eget
någon annans namn eller till minne av någon. 
Man gör detta genom att sätta in 1000 kr per stock på Odensholms byalags bankgirokonto 281-2006 och märker inbetalningen ”Holmbogården” och namnet på den som ska stå som ägare till stocken. 
Byalaget utfärdar då ett ägandebevis med det namn man önskar. 
Antingen kan man alltså själv stå som ägare eller så kan man ge bort en stock till någon och uppvakta denne 
med delaktighet i Holmbogården. 
I det färdiga huset kommer sedan en minnestavla med namnen på dem som bidragit med stockar att sättas upp. 
Man kan naturligtvis också lämna ett större bidrag till flera stockar och kanske namnge fler personer som ska ha ägandebevis.

Gruppresan till Estland och Odensholm


Byalaget ordnade en väldigt lyckad och uppskattad gruppresa för medlemmar i byalaget och andra 
intresserade. 
Sexton personer reste med gruppresan till Estland som byalaget hade ordnat. 
Man reste från Stockholm med TallinkSilja måndagen den 24 juli, därefter var det två övernattningar på hotell FraMare i Hapsal och hemkomst till Stockholm fredagen den 28 juli. 
Tack! Annette och Christina som engagerade reseledare för gruppresan, och Tack! till Saga för det fina arrangemanget av gruppresan och dagsutflykten till ön.