Minnesanteckningar från årsmötet

Konserveringsarbetet på Odensholms kapell sommaren 2008
Arbetet med kapellet och kyrkogården började redan förra sommaren när tjugotal entusiaster röjde runt kapellruinen och längre bort på gravningsplatserna. Det var en stor insats och nu är det bara att gå vidare.
Målet enligt projektet är att konservera muren, bygga ett skyddstak till tornet och plantera fetknopp på långhusmuren. 
Kyrkogården ska städas och rekonstrueras så mycket som möjligt och en mur av kalksten ska byggas istället för den gamla muren.
I sommar ska vi börja med tornet och taket och viss mån även med kyrkogården.
Vecka 18 (28.04-04.05) ska ställningar byggas runt tornet. 
Innan man börjar med ställningar ska marken runt tornet röjas av rasmassor till slutlig nivå. 
Sedan kommer en byggnadsingenjör som gör mätningar och sammanställer ett projekt för takkonstruktionen. 
Samtidigt ska tornets övre del demonteras och muras på nytt.
Innan man börjar bygga takkonstruktionen måste det lagade murverkets bruk hinna karbonisera. 
Det beror lite på vädret men kan ta några veckor.
Taket ska täckas med rostfri plåt.
Samtidigt med takarbetet fogas och lagas murverket på tornet. 
Om vädret tillåter och arbetena går bra kan vi börja gräva ut långhusets mur och förbereda konserveringen antingen i sommar eller nästa år.
Kalkstenar för den nya kyrkogårdsmuren ska transporteras från stranden där vi får tillstånd att plocka. 
Muren ska byggas utan bruk. 
Mitt förslag är att vi inte rekonstruerar den gamla grinden utan utformar öppningen med kalkstenar på ett återhållsamt sätt.
På kyrkogården ska de gamla gravplatserna så långt möjligt lokaliseras och kartläggas dock enbart ytligt utan att man går ner i marken. 
Utformningen av kyrkogården får diskuteras vid ett senare tillfälle.
Det vi kommer att behöva frivillig arbetskraft till är

Röjning runt tornet före ställningsbyggandet
Hjälp med tillredning av bruk och transport av sand
Övrig hantlangning till murare, snickare och plåtslagare
Fortsatt buskröjning på kyrkogården och längre bort
Förra årets röjda buskar skall flisas upp, transporteras bort eller ev. brännas under säkra former
Ev. röjning runt långhuset
Röjning och städning runt och i rian
Hushållsservice (matlagning och diskning)