Följande togs upp på årsmötet 2007

Årsmötet den 10 mars

Vid årsmötet i Vaksala församlingshem var 45 stycken medlemmar närvarande. Saga Adolfsson omvaldes som ordförande för byalaget och Owe Fahlström nyvaldes som kassör efter avgående Margareta Erkas.

Bevarandeprojektet för kapellruinen

Byggnadskonservator Lea Täheväli Stroh beskrev för årsmötet hur och varför de kvarvarande murarna och tornet ska skyddas. Hon beskrev också hur långhuset kan markeras genom att bygga upp det ca 30cm från marknivån och hur dessa murar kan täckas med växter, ex gul fetknopp. Årsmötet beslutade att under sommaren 2007 förbereda konserveringen av kapellet genom att röja bort sly och att röja marken vid kapellet och kyrkogården, under förutsättning att vi får tillstånd för det. Positiva svar har kommit från estniska miljödepartementet och från inrikesministeriet. Själva konserveringen ska sedan göras med början i maj 2008.

Arbetsveckor i sommar

Vi hoppas att många medlemmar vill vara med och hjälpa till att röja marken under v 26 och v 31 i sommar. De som vill hjälpa till ombeds kontakta Saga, Owe eller Lotta.

Nuckö kommun

Vi har fått besked från Nuckö kommun att de nu äger själva kapellruinen, Marks´ ria,( de äger ej rian ännu, enligt besked jan-08) en brunn och den gamla hamnplatsen (Storhamne). De arbetar för att även få äga marken till dessa. Det är viktigt för oss att byggnaderna samt byområdet blir skyddade för framtiden. Vi har ju planer på att renovera Marks´ ria. Värden att skydda på Odensholm är både natur och kultur.

Bidrag till projekten – nya medlemmar

De som önskar att bidra till finansieringen av bevarandet av Jesu Kapell eller till renoveringen av rian är mycket välkomna att göra det. Både små och stora bidrag är lika välkomna. Bidrag kan sättas in på Odensholms byalags PG 646 15 45-3. VG ange på inbetalningen vad den avser. Vi välkomnar också nya medlemmar i byalaget, både de som har anknytning till ön och andra intresserade.

Lurade Ormsöbor!?

Under planeringen för konserveringen av kapellet och renoveringen av rian har vi varit i Nordiska museets arkiv och läst en del av Helmut Hagars material om livet på Odensholm. Här följer en rolig berättelse som är hämtad ur ett avsnitt som handlar husbygge (NM 42094):

”Kalk har man ej bränt på Odinsholm. Enligt traditionen (meddelad av Johannes Erkas) har dock en kalk-ugn en gång funnits på holmen nordväst om kapellet. Kalkugnen skulle ha stått strax utanför gärdesgårdshornet, där det finns en brant backe, ingrävt i väster mot kappol lihl-gårdn. Där skulle man ha bränt kalk då det nuvarande stenkapellet uppsattes i någon gång på 1700-talet. Som bränsle skulle timret från det gamla träkapellet ha använts. Under sagesmannens tid köpte man kalk av vormsöborna som seglade över med sina små skutor och sålde kalk ur sin egen produktion. Vormsöborna kallades på Odinsholm lite föraktfullt för kalk-brännare. Vormsöborna togos av odinsholmare överhuvudtaget som litet underliga och lättrogna folk. Många lustiga historier ha kommit i omlopp på deras bekostnad. I fråga om kalkbränningen och kalkhandel berättas en av Julius Brus: En av Odinsholmarna träffade en gång några vormsöbor i Hapsal, råkade i samtal med dem och omnämnde bland annat, att man hade planlagt en jättestor byggnad på Odinsholm. Han tillade vidare, att det var fråga om en stenbyggnad och att man var i behov av kalk. Ormsöborna blev medsamma uppmärksamma och började höra sig för efter hur stora mängder det var fråga om. Därpå svarade odinsholmaren: ”Ni ska inte fråga hur mycket, var inte så barnsliga. Kom bara med så många skutor ni någonsin orkar och får ihop. Ty en så stor byggnad som denna har ni aldrig skådat förut.” Ormsöborna kom då med hela femton skutor……! Det hela var givetvis ett skämt. Historien är dock icke uppdiktad, utan sagesmannen själv har varit med om den.”