Välkomna på årmötet 2023 den 25 mars kl 11.00

 

 Österledskyrkan i Uppsala, på Regins väg 1 i Gamla Uppsala. 

Välkomna! till årsmötet för 2023 lördagen den 25 mars kl 11.00
Vi kommer att ha årsmötesförhandlingar, informera om :
• Aktuell planering och finansiering för bygget av hembygdsgården.
• Resultatet av Miljökonsekvensutredningen ang. försvarets kommande antennsystem på Odensholm
• Annat som rör Odensholm.
• Boken om Odensholm.
• Planera en ev. sommarresa.
• Vi har som vanligt arkivmaterial, kartor och bilder att ta del av.
• Det blir musik, sång, god mat, kaffe och kaka och det är ett fint tillfälle att träffa vänner och släktingar. 
Vi ser fram emot årsmötet!  


Dags att betala in medlemsavgiften för år 2023
Medlemsavgiften till Odensholms byalag för 2023 är 150 kr/person. Avgiften är högst 400 Kr per familj som är bosatta på samma adress. Betalas till Odensholms byalags Bankgiro nr 281-2006, Uppge namn, adress och gärna e-postadress när ni betalar in medlemsavgiften. Medlemsavgiften kan betalas in snarast men allra senast den 31 mars 2023.

Prenumerera på SOV:s nyhetsbrev
Det går bra att prenumerera på nyhetsbrevet även om man inte är medlem i SOV.

Fonden för Odensholms Kulturarv

Årsredovisning 2022

Resultaträkning

Intäkter Kronor
Gåvor från medlemmar 2 800,00 kr
Sparränta 738,75 kr
Summa intäkter 3538,75 kr

Utgifter
Gåva till byalagets estländska gren 338,90 kr
Resor och boende Odensholm 5 562,67 kr
Registrering bygglov Holmbogården 1 562,78 kr
Ritningar Holmbogården 33 983,16 kr
Bankkostnader 7,50 kr
Summa utgifter 41 455,01 kr
Årets underskott - 37 916,26 kr

Balansräkning

Tillgångar
Roslagens sparbank 365 497,32 kr
Summa tillgångar 365 497,32 kr

Skulder/Eget kapital
Ingående kapital 403 413,58 kr

Årets underskott - 37 916,26 kr
Summa skulder/eg. kap. 365 497,32 kr

Uppsala den 5 februari 2023
…………………………………
Mats Erkas, kassör

Odensholms byalag

Årsredovisning 2022
Resultaträkning

Intäkter Kronor
Medlemsavgifter 15 050,00 kr

Summa intäkter 15 050,00 kr

Utgifter
Lokalhyra årsmöte 1 500,00 kr
Mat årsmöte 7 576,00 kr
Bankkostnader 250,00 kr
Gåva till UNHCR, Ukraina 15 000,00 kr

Summa utgifter 24 326,00 kr

Årets underskott - 9 276,00 kr

Balansräkning

Tillgångar
Roslagens sparbank 28 647,87 kr
Summa tillgångar 28 647,87 kr

Skulder/Eget kapital
Ingående eget kapital 37 923,87 kr
Årets underskott - 9 276,00 kr

Summa skulder/eg. kap. 28 647,87 kr

Uppsala den 5 februari 2023
…………………………………
Mats Erkas, kassör

MTÜ Osmussaare Külaühing

Årsredovisning 2022

Resultaträkning Intäkter Euro
Gåvor från fonden för Odensholms kulturarv 31,75 €
Summa intäkter 31,75 €

Utgifter
Markskatt till estniska skatte- och tullstyrelsen 31,75 €
Summa utgifter 31,75 €

Årets överskott 0,00 €

Balansräkning

Tillgångar
Erkas tomt, Odensholm 6 602,84 €
Summa tillgångar 6 602,84 €

Skulder/Eget kapital
Ingående eget kapital 6 602,84 €
Årets överskott 0,00 €

Summa skulder/eg. kap. 6 602,84 €

Uppsala den 5 februari 2023
………………………………
Mats Erkas, kassör

Sjöhistoriska muséet, De små båtarna och den stora flykten.
Läs Mirja Arnshaws doktorsavhandling om de baltiska flyktbåtarna som kom till Sverige.
Ladda ned från databasen DIVA: http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf?dswid=-6320
Mirja Arnshav leder även ett forskningsprojekt vid Sjöhistoriska museet kallat Flyktens materialitet, som studerar de få föremål som de baltiska flyktingarna valde att ta med sig till Sverige. 
De kommer snart att presenteras i en annan bok. Se länk här: https://www.vrak.se/sv/nyheter/sma-flyktbatar-som-minner-om-kriget

Muséet har fått föremål från flykten 1943-1944 som kommer från familjen Erkas på Ormön. Det är en symaskin, en koffert och en spinnrock. 
Dessutom hämtades de sista vrakdelarna från flyktbåten ”Tirpitz”. 
Båten var Axel Westerbloms från Niggors gård som med sin med familj, Julius Brus med familj från Brus Galae och några från Nibondas gård flydde med ”Tirpitz” från Odensholm i den 4 februari 1944 till Sverige via Hangö i Finland. 
Sammanlagt var de 13 personer i båten.
Endast rester av förstäven med babords bog återstod av båten 2020. Båten de flydde med kallades ”Tirpitz”, efter det berömda tyska slagskepp som i augusti 1941 låg i inloppet till Finska viken för att hindra sovjetryska fartyg att fly ut i Östersjön när de ryska trupperna övergav Tallinn. 
Båten byggdes på Odensholm 1935 och blev sedan förstörd, eller avsiktligt förstörd, då Sovjettrupperna lämnade Odensholm i december 1941. 
Axel Westerblom rustade upp båten då de återkom till ön 1942 genom att bland annat plugga igen kulhål från automatvapen och täcka skrovsidorna med plåtar. 
Båten var 7 meter lång, var snipformad och klinkbyggd med 11–12 bord. Den har haft en nästan helt rak förstäv. 
I fören har det funnits en liten ruff, närmast ett stänkskydd. Motorn var en estnisk fotogenmotor av märket Stryk som var placerad i båtens mitt. 
Båten drogs upp på land och övergavs snart efter ankomsten till Ormön.

Sist men inte minst
 Alla medlemmar i Odensholms byalag kan utnyttja rabatten vi har på TallinkSilja
Se länk här: SOV:s Rabattavtal med TallinkSilja – Estlandssvenskarnas kulturförening

Våra anor

Estlandssvenskarnas Kulturförening i Sverige SOV
- Den nya släktdatabasen Våra Anor
Våra Anor innehåller information rörande mer än 50 000 personer från 1700-talet fram till 1950, mer än 5 500 personbilder, register- kort med fotografi, privata bilder och foton från Estniska Riksarkivets passregister 1930–1939. 
Våra Anor kommer finnas tillgänglig för medlemmar i SOV eller någon hembygdsförening knuten till det estlandssvenska kulturområdet. 
Som inloggad har en användare tillgång till sökning av person, familj samt antavlor, ättling-tavlor, släktdiagram och andra funktioner. 
Vill du bli medlem i ”Våra anor” den estlandssvenska släktforskargruppen och få tillgång till släktdatabasen? 
Anmäl dig här:
https://estlandssvenskarna.org/anmaler-mig-till-slaktforskargruppen/

Våra Anor