Fotot är troligen från juli 1938, från höbärgningen på Stavas gård på Odensholm. Vi har fått information om vilka personerna
är från Agnes Jansson (född Stavas) och från Ingvald Luks som är pojken längst till höger på fotot. Fotot är från SOV:s bildarkiv
 nr B402034-29
Personerna på bilden är från vänster:  Erik Stavas - Hilda Klingberg, syster till Ingeborg Luks - Johannes Stavas - Astrid Engman,
 dotter till Sofia Engman -Boris Vähk, adoptivson till Johannes Stavas syster Julia Vähk, bosatt i Tallinn -Ingeborg Luks,
med dottern Inga i sin famn - Sofia Engman, syster till Erik Stavas - Maria Stavas, syster till Erik Stavas - Elmar Engman,
son till Sofia Engman - Thea Heiman, finlandssvensk evangelist - Fridolf Engman, son till Sofia Engman - Ingvald Luks,
äldste sonen till Ingeborg Luks