Bilder från sommarresan 2011:

 


foto Lea Stroh

 

 

   Här nedan följer foton av  Kermo Jürmann,  Säästvad Ehituslahendused OÜ, Jesu Kapell augusti 2011: