Bilder från Odensholm sommaren 2009. Först några bilder på kapellet med det nymonterade skyddstaket,
sedan följer bilder från byalagets arbetsvecka.